Todellisuus on vain psilosybiinin puutteesta johtuva illuusio.

<< Previous | Random | Next >>